HİZMETLERİMİZ
Çevre İzin Ve Lisans

  ÇEVRE İZİN VE LİSANS HİZMETLERİ

  2872 sayılı çevre kanunu

  ÇEVRE İZİN VE LİSANS KONULARI ÇALIŞMASI

  İzin konuları: Emisyon, Gürültü, Atıksu deşarjı, Derin Deniz Deşarjı
  Lisans konuları: Geri Dönüşüm, Geri Kazanım 


  GERİ DÖNÜŞÜM VE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ
  Ambalaj, atık yağ, atık pil, atık lastik gibi geri dönüşüm tesisleri ve katı atık deponi sahaları vb. ile ilgili tüm işlemler faaliyet ihtiyaçlarına göre en uygun biçimde yürütülmektedir.

  Tehlikeli atık geri kazanım

  • Atık pil ve akümülatör geri kazanım
  • Tehlikesiz atık geri kazanım ömrünü tamamlamış lastik geri dönüşüm
  • Atık yağ geri kazanım ambalaj atığı geri dönüşüm
  • Bitkisel atık yağ geri kazanım

  BERTARAF: 

  • Atık Yakma Ve Birlikte Yakma
  • Düzenli depolama
  • Tehlikeli atık ara depolama

  İŞLEME:  

  • Tıbbi Atık Sterilizasyon
  • Ömrünü Tamamlamış Araç İşleme
  • Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma
  • Tanker Temizleme
  • Hurda Metal
  • Atık Kabul Tesisleri


  ARINDIRMA : PCB ARINDIRMA

  ÇEVRE İZİN VE LİSANS KONULARI
  Çevre Danışmanlık 
  2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanun gereğince çıkarılan diğer mevzuat çerçevesinde çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek tesis ve faaliyetler 1.1.2011 tarihi itibari ile çevre denetimi kapsamına alınmıştır.

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 21.11.2013 tarih ve 28828 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkındaki Yönetmeliğe" göre, 10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Çevre  İzin ve Lisans Yönetmeliği" kapsamında yer alan işletmeler için, Çevre Yönetim Birimi kurma/en az bir Çevre Görevlisi istihdam etme ya da Lisanslı Çevre Danışmanlık Firmalarından çevre yönetim hizmeti alma zorunluluğu getirilmiştir. 01.01.2011 tarihi itibari ile zorunlu hale gelen yönetmelik ile ilgili gerekli uygulamayı başlatmayan işletmelerden EK-1 kapsamına giren tesisler için 2872 sayılı çevre kanunu uyarınca idari para cezası TL EK-2 kapsamına giren tesisler için 2872 sayılı çevre kanunu uyarınca idari para cezası TL cezai yaptırım uygulanmaktadır. Çevre Danışmanlığı Hizmeti çevre kanunu, çevre denetimi yönetmeliği, çevre kanunuca alınması gereken izin ve lisanslar hakkında yönetmelik, çevre görevlisi ve çevre danışmanlık firmaları hakkında yönetmelik başta olmak üzere konu ilgili mevzuata dayanır.Temel amaç , Çevre ve Şehircilik Bakanlığının veya İl Çevre Müdürlüklerinin tesislerde yaptığı denetimlerde konu ile ilgili uzman kişilerle muhatap olmak, firmanın uyması gereken yükümlülükleri firmaya bildirerek, faaliyetlerin çevre kapsamındaki yönetmeliklere uygun hale getirilip oluşabilecek çevre kirliliğini önlemek ve firmanın bu konulardan dolayı alabileceği cezaları almamasını sağlamaktır.
  HATAY SİNERJİ DANIŞMANLIK olarak tesisiniz veya faaliyetiniz EK-1 kapsamındaysa ayda 2 gün, EK-2 kapsamındaysa ayda 1 gün olmak üzere konusunda uzman çevre görevlilerimizi tesisinizde görevlendiriyoruz.

  ATIKSU VE İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİ
  Atık sular; evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer faaliyetler sonucu fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojin niteliklerini kaybetmiş sulardır. Paket ve betonarme Atık su Artıma Tesisleri sayesinde öz niteliğini kaybetmiş olan sular çevreye zararsız ve farklı alanlarda kullanılabilir hale getirilmektedir. İçme suyu yaşam için gün geçtikçe önemini daha da kazanmakta ve kalitesi her geçen gün daha da düşmektedir. Firmamız olarak içme suyu analiz değerlerine göre sizlere en uygun proje çözümleri ile daima yanınızda olacaktır.

  EMİSYON ÖLÇÜM VE İZİNLERİ
  Emisyonlar; yakıt ve benzerlerinin yakılması, maddelerin yığılması, ayrılması, taşınması ve diğer mekanik işlemler sonucu bir tesisten atmosfere yayılan kirleticilerdir. Emisyon ölçümleri sektör faaliyetlerine göre ve farklı tekniklerde yapılmakta; atmosfere verilen zararlı gazların olumsuz etkilerini en aza indirgemek için projeler geliştirilmektedir.