SİNERJİ DANIŞMANLIK ÇEVRE VE PROJE MÜHENDİSLİK
TARİHÇE
 • 2004'ten bu güne... 
       İnsanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortam ve içinde yaşadığımız doğal ortamın temel fiziksel unsurları olan, hava, su ve toprak üzerinde olumsuz etkilerin oluşması ile ortaya çıkan ve canlı öğelerin hayati aktivitelerini olumsuz yönde etkileyen cansız çevre öğeleri üzerinde yapısal zararlar meydana getiren ve niteliklerini bozan yabancı maddelerin hava, su ve toprağa yoğun bir şekilde karışması olayı ile çevre kirliliği oluşmaktadır.


       Gelişen teknolojinin yaşamımıza getirdiği rahatlık yanında, bu gelişmenin tabiata ve çevreye verdiği kirliliğin boyutu her geçen gün hızla artmaktadır. Yaşamı daha mükemmel hale getirmek, daha sağlıklı ve uzun bir ömür sağlayabilmek amacına dönük bu gelişmelerin, gerek kırsal, gerek kentsel alanlarda olsun, doğal kaynakları bozduğu su, hava, toprak kirlenmesine yol açtığı, bitki ve hayvan varlığına zarar verdiği son yıllarda inkar edilemez bir gerçek haline dönüşmüştür.


       Sürdürülebilir kalkınma, ekonomik büyüme ve refah seviyesini yükseltme çabalarını, çevreyi ve yeryüzündeki tüm insanların yaşam kalitesini koruyarak gerçekleştirme yöntemidir. Çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik sağlandığı takdirde sürdürüllebilir gelişme gerçekleşebilmektedir. Yenilenemeyen enerji kaynakları yerine yenilenebilir enerji kanaklarının verimli kullanımı ve doğaya karşı sorumlu davranılması çevresel sürdürülebilirliğin gereksinmelerini oluşturmaktadır. Doğal enerjinin verimli kullanımı sonucu ülke ekonomisinde gelişme gözlenir. Ekonomideki kalkınma sürdürülebilir ekonomi kavramını gerçekçi kılmaktadır.


       Firmamız 2004 ’te başladığı danışmanlık faaliyetlerine; değişen yönetmelik ve sistemlere uyum sağlamak açısından 2010 yılında şirketleşerek devam etmektedir. Şirketimiz, sürdürülebilir kalkınmayı temel alarak çevreyi etkileyecek kurum ve kuruluşlara pratik uygulanabilir Danışmanlık Hizmetleri vermek üzere 11.01.2011 tarih ve ÇDYB-0443 sayı ile Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi ve 21.07.2011 tarih ve 200 sayı ile Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yeterlik Belgesi almıştır. Ayrıca Türk Patent Enstitüsü tarafından 28.09.2012 tarihinde “HATAY SİNERJİ” olarak marka tescili alınmıştır.

   

   

  ŞİRKET MÜDÜRÜ
  Sema YEŞİLAĞAÇ