HİZMETLERİMİZ
DOĞAKA 2018 YILI ÇAĞRI İLANI

  DOĞAKA 2018 YILI ÇAĞRI İLANINA ÇIKMIŞTIR.

  Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) 2018 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı (YENİ-4), Seracılığın Geliştirilmesi Mali Destek Programı   (SERA) kapsamında Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illeri için destek programları ilan etmiştir.
  1- Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik  Mali Destek Programı (YENİ-4)

  1. KOBİ’lerde yenilikçiliğin desteklenmesi

  2. KOBİ’lerde teknolojik altyapının güçlendirilmesi

        3.Bölgede çevreye duyarlı üretim sistemlerinin kullanılması ile temiz üretim anlayışının  yaygınlaşması

        2018  Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı’nın temel amacı, TR63 Bölgesindeki KOBİ'lerin teknolojik altyapılarının geliştirilerek yenilikçi ve çevreye  uyarlı üretim anlayışı ile büyümelerine katkı sağlamaktır.

      Bu amaçla 2018 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı; öncelikleri çerçevesinde uygulanacaktır.

       Program için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 15.000.000 TL olup, proje başına asgari 50.000 TL, azami 500.000 TL destek sağlanacaktır. Programa, Ajansın faaliyet gösterdiği TR63 Düzey 2 bölgesinde (Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye) kayıtlı olan veya elektronik son başvuru tarihine kadar merkez ya da yasal şubesiyle bölgeye kaydolan, Ticari esaslara göre faaliyet gösteren ve imalat yapan ya da yapmaya başlayacak olan;   Mikro, Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmeler, Kooperatifler Ve Birlikler (kar amacı güden) başvuru yapabilecektir. Program kapsamında her başvuru sahibi en fazla 2 proje başvurusunda bulunabilir ve en fazla 1 başvurusu için destek alabilecektir.

         Seracılığın Geliştirilmesi Mali Destek Programı (SERA) 

  1. Sera kurulumuna yönelik yeni yatırımların desteklenmesi,
  2. Mevcut seralarda modernizasyon yatırımlarının desteklenmesi,
  3. Seralarda elde edilen ürünlerin depolanması ve pazarlanmasına yönelik yatırımların desteklenmesi

       2018 Yılı Seracılığın Geliştirilmesi Mali Destek Programının temel amacı, TR63 Bölgesinde seracılık faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasına katkı sağlanmasıdır.
             Program için tahsis edilen toplam kaynak 5.000.000 TL olup, proje başına asgari 50.000 TL, azami 500.000 TL destek sağlanacaktır. Programa, Ajansın faaliyet gösterdiği TR63 Düzey 2 bölgesinde (Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye) kayıtlı olan veya elektronik son başvuru tarihine kadar merkez ya da yasal şubesiyle bölgeye kaydolan, Seracılık alanında faaliyet gösteren yada gösterecek olan, TR 63 Bölgesinde kayıtlı Çiftçi Kayıt veya Örtüaltı Kayıt sistemine kayıtlı; Gerçek Kişiler, Kobiler, Kooperatifler Ve Birlikler (kar amacı güden)  başvuru yapabilecektir. Program kapsamında her başvuru sahibi en fazla 2 proje başvurusunda bulunabilir ve en fazla 1 başvurusu için destek alabilecektir.


  DOĞAKA 2018 Yılı Mali Destek Programları İçin Ayrıntılı Bilgiler
  Elektronik başvurular KAYS üzerinden ( http://portal.kays.kalkinma.gov.tr ) alınacak olup elektronik başvurular için son başvuru tarihi ve saati, 06 Nisan 2018 saat 23.59'dur. Elektronik ortamda tamamlanan başvuruların Ajansa elden, posta ya da kargo ile teslimi için son başvuru tarihi 13 Haziran 2018 saat 17.00'dir.